NUNIETZWANGER PORTAAL

Het NuNietZwanger Portaal is dé manier om snel, makkelijk en veilig digitaal recepten in te dienen.

Via deze applicatie kunnen medewerkers van GGD’s eenvoudig anticonceptiemiddelen bestellen voor cliënten binnen het Nu Niet Zwanger traject. Medewerkers krijgen via de GGD een inlog en kunnen uitgeschreven recepten voor anticonceptiemiddelen uploaden in het NNZ-Portaal. De bestelde anticonceptiemiddelen worden afgeleverd bij de GGD en de kosten worden via een maandfactuur aan de GGD gestuurd.

NNZportaal

HET NU NIET ZWANGER PROGRAMMA


Nu Niet Zwanger richt zich op kwetsbare (potentiële) ouders die vrijwel altijd al in beeld zijn bij de hulpverlening, zoals (potentiële) ouders die dak- en thuisloos zijn, een verstandelijke beperking hebben, sociaal geïsoleerd, verslaafd zijn of psychiatrische problemen hebben, in de prostitutie zitten of meervoudige problemen hebben. Deze zeer kwetsbare groepen hebben een extra steun in de rug nodig. Zij missen soms de regie over hun leven vanwege een opeenstapeling van problemen of omdat het onderwerp voor hen geen prioriteit heeft. Zij zijn minder bewust bezig met een kinderwens en of weten soms niet goed hoe zij zich tegen een zwangerschap kunnen beschermen. Ze gebruiken bijvoorbeeld minder betrouwbare anticonceptiemethoden, gebruiken helemaal geen anticonceptie of gaan hier niet consequent mee om. Of de financiële middelen ontbreken om anticonceptie te regelen.

Het kernteam van NuNietZwanger bewaakt het programma op inhoud, kwaliteit en het proces. De landelijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en is ondergebracht bij GGD GHOR Nederland.

Alle info vind je op de website