Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.titushealthcare.be. Door deze website te bezoeken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Werking van de Titus Health Care website

Titus Health Care kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.

 

Gebruik van de Titus Health Care website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hoewel Titus Health Care zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij raden derhalve aan om alle via deze website verkregen informatie te controleren voordat u die gebruikt, met name veiligheidsinformatie en technische specificaties en informatie of producten voor een bepaald doel geschikt zijn. Mocht u advies of aanwijzingen nodig hebben over onze producten of diensten, neemt u dan rechtstreeks contact met ons op.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Titus Health Care links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via die websites aangeboden producten of diensten door Titus Health Care worden aanbevolen. Titus Health Care aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid of  verantwoordelijkheid. De aangeboden informatie op dergelijke websites is mogelijk door Titus Health Care niet (recent) beoordeeld op juistheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Titus Health Care behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot informatie op deze website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Titus Health Care.

 

Wijzigingen

Titus Health Care behoudt zich het recht voor om de website te staken en om informatie, met inbegrip van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen.  Wijzigingen in deze disclaimer worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Toepasselijk recht

Op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.