Koperspiraal afraden bij vrouwen met hevig bloedverlies - is dat terecht?

4 June 2024

Een koperspiraal zoals Flexi-T is een veilige en effectieve vorm van anticonceptie. Bij het gebruik van een koperspiraal behouden vrouwen hun eigen menstruatiecyclus. De eerste maanden na plaatsing kunnen de bloedingen zwaarder zijn, daarna herstelt de natuurlijke cyclus zich. Soms kan er na deze gewenningsperiode blijvend iets meer bloedverlies zijn tijdens de menstruatie. Koperspiraaltjes worden dan ook vaak afgeraden bij vrouwen die van nature hevig menstrueren. Maar is dat terecht?

koperspiraal afraden bij hevig bloedverlies

Onderzoek: laten vrouwen die hevig menstrueren hun koperspiraal vaker verwijderen?

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar hoe goed vrouwen met van nature hevige menstruaties koperspiraaltjes verdragen. Daarom wilden Amerikaanse onderzoekers weten of vrouwen die al hevige menstruaties hadden vóór het plaatsen van een koperspiraal een hoger risico hadden om hun spiraaltje vroegtijdig te laten verwijderen dan vrouwen zonder een hevige menstruatie.

Opzet van de studie

De onderzoekers gebruikten data van het CHOICE-project, een prospectieve observationele cohort-studie waarbij vrouwen kosteloos een anticonceptiemethode konden uitkiezen. Voorafgaand aan de plaatsing van een spiraal, konden vrouwen zelf aangeven hoe ze hun menstruatie het afgelopen jaar hadden ervaren. Van de 918 deelnemers werden vervolgens 165 vrouwen ingedeeld in de hevig menstruatie groep, terwijl 753 vrouwen aangaven geen hevige menstruatie te hebben. De twee groepen verschilden niet van elkaar wat betreft leeftijd, etniciteit, educatie, relatiestatus of socio-economische status. In de 12 maanden na de plaatsing werd bijgehouden hoeveel vrouwen van elke groep hun spiraaltje lieten verwijderen.

Conclusie: vrouwen met een hevige menstruatie laten hun spiraal niet vaker verwijderen

De onderzoekers vonden 12 maanden na de plaatsing van een koperspiraal geen significant verschil in het voortzetten van het gebruik tussen de twee groepen. In de hevige menstruatie groep had 80,2% haar spiraal nog, tegenover 85,0% in de niet hevige menstruatie groep. Mogelijk zijn vrouwen die gewend zijn aan hevige menstruaties toleranter tegenover bloedverlies en daardoor minder geneigd hun spiraal te laten verwijderen. De onderzoekers stellen daarom dat het niet nodig is om vrouwen die hevig menstrueren af te raden om voor een koperspiraal te kiezen als effectieve, hormoonvrije anticonceptie.

Vergelijking met andere studies: meer onderzoek nodig

De onderzoekers wilden hun resultaten vergelijken en vonden daarbij slechts één andere studie waarbij het baseline bloedverlies is meegenomen in de analyse. Daarom benadrukken de onderzoekers dat er meer onderzoek nodig is met grotere groepen vrouwen met hevige menstruaties om de anticonceptiecounseling voor hen te verbeteren.

Meer weten?

Het volledige artikel vind je ici (Hobby, J. H., Zhao, Q., & Peipert, J. F. (2018). Effect of baseline menstrual bleeding pattern on copper intrauterine device continuation. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 219(5), 465.e1-465.e5).